• Home

   » 

  Tư vấn đất đai

   » 

  Tiền sử dụng đất được tính thế nào?

  • Tiền sử dụng đất được tính thế nào?

  • Người sử dụng đất, cá nhân hộ gia đình xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cá nhân hộ gia đình được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, người sử dụng đất được giao đất...phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, mức đóng tiền sử dụng đất, công thức tính tiền sử dụng đất, làm thế nào để được miễn tiền sử dụng đất...

  • Monday, 04 June 2018, 06:56:11 PM
  • Tiền sử dụng đất mà người được giao đất, người được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất phải nộp được tính phụ thuộc vào các yếu tố sau: 

   - Diện tích đất;

   - Mục đích sử dụng đất;

   - Giá đất tính tiền sử dụng đất.

   Cụ thể, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định về căn cứ tính tiền sử dụng đất như sau:

   "Điều 3. Căn cứ tính tiền sử dụng đất

   Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai và được xác định trên các căn cứ sau:

   1. Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất.

   2. Mục đích sử dụng đất.

   3. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất:

   a) Giá đất theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định áp dụng trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức.

   Việc xác định diện tích đất trong hạn mức tại Điểm này phải đảm bảo nguyên tắc mỗi hộ gia đình (bao gồm cả hộ gia đình hình thành do tách hộ theo quy định của pháp luật), cá nhân chỉ được xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở một lần và trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

   Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhiều thửa đất trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì hộ gia đình, cá nhân đó được cộng dồn diện tích đất của các thửa đất để xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở nhưng tổng diện tích đất lựa chọn không vượt quá hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở tại địa phương nơi lựa chọn.

   Hộ gia đình, cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của việc kê khai diện tích thửa đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở được áp dụng tính thu tiền sử dụng đất; nếu bị phát hiện kê khai gian lận sẽ bị truy thu nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai và bị xử phạt theo quy định của pháp luật về thuế.

   b) Giá đất cụ thể được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư quy định tại Nghị định của Chính phủ về giá đất áp dụng trong các trường hợp sau:

   - Xác định tiền sử dụng đất đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại trong các trường hợp:

   Tổ chức được giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.

   - Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

   c) Giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại áp dụng để xác định tiền sử dụng đất trong các trường hợp:

   - Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

   - Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

   - Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.

   Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng cho các trường hợp quy định tại Điểm này."

   Dịch vụ tư vấn pháp luật nhà đất của Luật Hòa Bình:

   - Tư vấn pháp lý dự án kinh doanh bất động sản;

   - Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại các cấp tòa án;

   - Đại diện khách hàng giải quyết tranh chấp đất đai tại các cấp tòa án;

   - Tư vấn thủ tục khởi kiện tranh chấp đất đai tại tòa án;

   - Tư vấn thủ tục góp vốn thành lập công ty bằng tài sản;

   - Tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng nhà đất;

   - Tư vấn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình;

   - Tư vấn và cung cấp dịch vụ làm sổ đỏ cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

   - Tư vấn và cung cấp dịch vụ sang tên sổ đỏ trọn gói;

   - Tư vấn thủ tục thế chấp nhà đất;

   - Tư vấn thủ tục xin cấp lại sổ đỏ bị mất;

   - Tư vấn và cung cấp dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao;

   - Tư vấn và dịch vụ hợp thức hóa nhà đất;

   - Tư vấn và cung cấp dịch vụ làm sổ đỏ bằng giấy viết tay.....

   Khách hàng có yêu cầu tư vấn hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan tới nhà đất, luật đất đai...hãy liên hệ với chúng tôi để được trao đổi cụ thể. 

    

   VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÒA BÌNH
   Trụ sở chính: Số 09 Lê Văn Lương, Hà Đông, Hà Nội
   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023

   Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh: 68/240 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023
   Email: luathoabinh.com@gmail.com

   Website: luathoabinh.com

    

    

  • ---------------------------------------------------------------
 •  
 • Đánh giá về chúng tôi

   • Ngân hàng Á Châu
   • Ngân hàng Á Châu:

    Khách hàng cần phân biệt sự khác nhau giữa dịch vụ xác minh và dịch vụ theo dõi giám sát . Xác minh là việc xác định tính sự thật của những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Còn theo dõi giám sát là việc xác định tính sự thật trong hiện tại đang tiếp diễn.

   •  
   • Đông Á Bank
   • Đông Á Bank:

    Thực trạng xã hội hiện nay cho thấy, có rất nhiều người đang trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo dẫn đến “tiền mất tật mang” do không hiểu rõ về người mà mình đang quan hệ.

   •  
 • »Xem thêm
 • stablehost