Menu
 • Home

   » 

  Tư vấn đất đai

   » 

  Đơn xin chia tách sổ đỏ thửa đất quận Hoàng Mai

  • Đơn xin chia tách sổ đỏ thửa đất quận Hoàng Mai

  • Đơn xin chia tách sổ đỏ thửa đất quận Hoàng Mai, thủ tục chia đất cho con cái, thủ tục chia đất để bán, tách sổ đỏ theo di chúc, chia tách thửa đất do nhận thừa kế, tư vấn làm sổ đỏ quận hoàng mai, dịch vụ làm sổ đỏ trọn gói quận hoàng mai, tư vấn làm bìa đỏ, tách sổ đỏ trọn gói quận hoàng mai, thủ tục làm sổ đỏ lần đầu ở hoàng mai...

  • Thursday, 19 September 2019, 11:45:19 AM
  • Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn thủ tục tách sổ đỏ, dịch vụ sang tên sổ đỏ quận, tư vấn pháp luật đất đai quận, thủ tục đính chính sổ đỏ, tư vấn thủ tục cho tặng quyền sử dụng đất, tư vấn thủ tục khai nhận di sản thừa kế đối với đất đai, tư vấn thủ tục mua bán nhà đất.. hãy liên hệ với Luật Hòa Bình để được tư vấn cụ thể và cung cấp dịch vụ.

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

    Mẫu số 11/ĐK

   PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

   Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

   Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:.......Quyển....

   Ngày…... / ...… / .......…

   Người nhận hồ sơ

   (Ký và ghi rõ họ, tên)

   ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT

   (Quý khách tải mẫu đơn đề nghị tách sổ đỏ, hợp sổ đỏ tại đây)

   Kính gửi:...........................................................................

   I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

   (Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )

   1. Người sử dụng đất:

     1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):

     1.2 Địa chỉ

   2. Đề nghị tách, hợp thửa đất như sau:

   2.1. Đề nghị tách thành …………. thửa đất đối với thửa đất dưới đây:

      a) Thửa đất số:………..…..………….……;            b) Tờ bản đồ số:…....…............………;

      c) Địa chỉ thửa đất:

      d) Số phát hành Giấy chứng nhận: 

          Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận :..................................; ngày cấp ...../...../.......

      đ) Diện tích sau khi tách thửa: Thửa thứ nhất:… m2; Thửa thứ hai:… m2;

   2.2. Đề nghị hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:

   Thửa đất số Tờ bản đồ số Địa chỉ thửa đất Số phát hành

   Giấy chứng nhận Số vào sổ cấp giấy

   chứng nhận

   3. Lý do tách, hợp thửa đất:......................................................................................................  .

   4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

         - Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất của thửa đất trên;

         - Sơ đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có):...........................

    ...................................................................................................................................................................      

   Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

   ……………, ngày ...... tháng …... năm.......

   Người viết đơn

              (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)     

   II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

   ...................................................................................................................................................................  ...................................................................................................................................................................  ...................................................................................................................................................................  ...................................................................................................................................................................  ...................................................................................................................................................................  ...................................................................................................................................................................  ...................................................................................................................................................................  ...................................................................................................................................................................  ...................................................................................................................................................................  ...................................................................................................................................................................  

   Ngày……. tháng…… năm …...

   Người kiểm tra

   (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

   Ngày……. tháng…… năm …...

   Giám đốc

   (Ký tên, đóng dấu)

   Hướng dẫn viết đơn:

   - Đơn này dùng trong trường hợp người sử sụng đất đề nghị tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới hoặc đề nghị hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất; 

   - Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất; tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất; 

   - Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 

   - Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất; 

   - Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối “Phần khai của người sử dụng đất”; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức. 

   Dịch vụ nhà đất và tách sổ đỏ của Luật Hòa Bình

   - Tư vấn và cung cấp dịch vụ sang tên sổ đỏ;

   - Tư vấn và nhận dịch vụ làm sổ đỏ nhà chung cư, nhà đất thổ cư;

   - Tư vấn và nhận dịch vụ tách sổ đỏ tại Hà Nội;

   - Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ thửa đất quận Ba Đình;

   - Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ thửa đất Quận Hoàn Kiếm

   - Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ thửa đất Quận Hai Bà Trưng

   - Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ thửa đất Quận Đống Đa

   - Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ thửa đất Quận Tây Hồ

   - Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ thửa đất Quận Cầu Giấy

   - Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ thửa đất Quận Thanh Xuân

   - Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ thửa đất Quận Hoàng Mai

   - Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ thửa đất Quận Long Biên

   - Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ thửa đất Quận Bắc Từ Liêm

   - Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ thửa đất Huyện Thanh Trì

   - Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ thửa đất Huyện Gia Lâm

   - Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ thửa đất Huyện Đông Anh

   - Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ thửa đất Huyện Sóc Sơn

   - Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ thửa đất Quận Hà Đông

   - Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ thửa đất Thị xã Sơn Tây

   - Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ thửa đất Huyện Ba Vì

   - Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ thửa đất Huyện Phúc Thọ

   - Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ thửa đất Huyện Thạch Thất

   - Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ thửa đất Huyện Quốc Oai

   - Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ thửa đất Huyện Chương Mỹ

   - Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ thửa đất Huyện Đan Phượng

   - Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ thửa đất Huyện Hoài Đức

   - Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ thửa đất Huyện Thanh Oai

   - Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ thửa đất Huyện Mỹ Đức

   - Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ thửa đất Huyện Ứng Hòa

   - Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ thửa đất Huyện Thường Tín

   - Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ thửa đất Huyện Phú Xuyên

   - Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ thửa đất Huyện Mê Linh

   - Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ thửa đất Quận Nam Từ Liêm

    

   VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÒA BÌNH
   Trụ sở chính: Số 09 Lê Văn Lương, Hà Đông, Hà Nội
   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023

   Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh: 68/240 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023 - 0933 835 886
   Email: luathoabinh.com@gmail.com

   Website: luathoabinh.com    

    

  • ---------------------------------------------------------------
 •  
 • Đánh giá về chúng tôi

   • Ngân hàng Á Châu
   • Ngân hàng Á Châu:

    Khách hàng cần phân biệt sự khác nhau giữa dịch vụ xác minh và dịch vụ theo dõi giám sát . Xác minh là việc xác định tính sự thật của những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Còn theo dõi giám sát là việc xác định tính sự thật trong hiện tại đang tiếp diễn.

   •  
   • Đông Á Bank
   • Đông Á Bank:

    Thực trạng xã hội hiện nay cho thấy, có rất nhiều người đang trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo dẫn đến “tiền mất tật mang” do không hiểu rõ về người mà mình đang quan hệ.

   •  
 • »Xem thêm
 • stablehost