• Home

   » 

  Tư vấn đất đai

   » 

  Đơn xác minh nguồn gốc thửa đất quận Thanh Xuân, Hà Nội

  • Đơn xác minh nguồn gốc thửa đất quận Thanh Xuân, Hà Nội

  • Đơn xác minh nguồn gốc thửa đất quận Thanh Xuân, Hà Nội, hồ sơ xin xác minh nguồn gốc thửa đất tại thanh xuân, dịch vụ xác minh nguồn gốc thửa đất tại thanh xuân, tư vấn thủ tục cấp sổ đỏ tại thanh xuân, dịch vụ làm sổ đỏ quận thanh xuân, dịch vụ sang tên sổ đỏ quận thanh xuân...

  • Tuesday, 03 July 2018, 04:34:40 PM
  • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   ĐƠN ĐỀ NGHỊ

   Xác nhận nguồn gốc sử dụng đất

   (TẢI MẪU ĐƠN TẠI ĐÂY)

   Kính gửi: UBND phường (xã)......................................................................................................................

   Tên tôi là:…………………………………………………………………….. Sinh năm:…………………….

   Số CMTND:……………................ cấp ngày......./......./.......... tại Công an tỉnh: .......................

   Cùng vợ (chồng) tôi là:………………………………………………………………………………………………..

   Địa chỉ thường trú tại số nhà:….............. đường phố:………………………………………………………

   Khu dân cư số:........................ phường (xã):……………………………………Thành phố Hải Dương.

   Số liệu đo vẽ năm 200......; Thuộc thửa đất số: ........ tờ bản đồ số........ diện tích........... m2.

   Địa chỉ thửa đất:…………………………………………………………………………………………………………...

   Số sổ hộ khẩu:………………………………………………….…. Cấp ngày......... tháng......... năm………..

   Tôi viết đơn này xin được trình bày với UBND phường (xã) một việc như sau:

   Tôi đã có nhà ở ổn định, không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch dân cư tại số nhà trên từ ngày......... tháng......... năm ............

   Nguồn gốc thửa đất (ghi rõ đến ở thửa đất từ ngày tháng năm nào, do cơ quan, cấp nào giao hoặc chủ hộ nào chuyển nhượng ) và đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất:

   .............................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................

   Những thay đổi trong quá trình sử dụng đất (nêu rõ nguyên nhân tăng giảm diện tích đất sử dụng ghi theo ngày, tháng, năm của từng đợt: khai rõ do chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng của ai, loại đất gì so với diện tích đất khai ở phần nguồn gốc sử dụng đất).

   .............................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................

   Tôi xin cam đoan về những nội dung đã viết ở trên nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

   Vậy tôi viết đơn này đề nghị với UBND phường (xã) xác nhận cho gia đình tôi về nguồn gốc đất, sự phù hợp với quy hoạch thửa đất tôi đang quản lý sử dụng để gia đình tôi làm thủ tục đăng ký và xin chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở theo qui định của pháp luật. Kèm theo đơn này gia đình tôi có các loại giấy tờ sau (bản sao có chứng thực của UBND phường, xã):

   .............................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................

   Tôi xin trân trọng cảm ơn.

   Ngày.......... tháng.......... năm 200......

   Người làm đơn

   (Ký, ghi rõ họ tên)

   XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

   - Hiện trạng sử dụng đất:...........................................................................................................................

   ......................................................................................................................................................................

   - Nguồn gốc sử dụng đất:..........................................................................................................................

   ......................................................................................................................................................................

   ......................................................................................................................................................................

   ......................................................................................................................................................................

   ......................................................................................................................................................................

   ......................................................................................................................................................................

   ......................................................................................................................................................................

   ......................................................................................................................................................................

   ......................................................................................................................................................................

   - Thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại:………………………………………………………………..

   ......................................................................................................................................................................

   - Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai:………………………………………………………………..….

   - Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất :………………………………………………………………….…....

   ……………………………………………………………………………………………………………………………..…..

   Ngày….. tháng…. năm …..

   Cán bộ địa chính

   (Ký, ghi rõ họ, tên)

   Ngày….. tháng…. năm …..

   TM. Uỷ ban nhân dân

   Chủ tịch

   (Ký tên, đóng dấu)

   KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

   ......................................................................................................................................................................

   ......................................................................................................................................................................

   ......................................................................................................................................................................

   ......................................................................................................................................................................

   ......................................................................................................................................................................

    

   Ngày….. tháng…... năm ……...

   Người thẩm tra hồ sơ

   (Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

   Ngày….. tháng…. năm ........

   Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

   (Ký tên, đóng dấu)

   Ý KIẾN CỦA PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   ......................................................................................................................................................................

   ......................................................................................................................................................................

   ......................................................................................................................................................................

   ......................................................................................................................................................................

   Ngày ....... tháng ....... năm ..........

   Trưởng Phòng

   (Ký tên, đóng dấu

   Dịch vụ xác minh nguồn gốc thửa đất của Luật Hòa Bình

   - Xác minh nguồn gốc thửa đất;

   - Xác minh nguồn gốc thửa đất trước khi mua bán;

   - Xác minh nguồn gốc thửa đất trước khi sang tên sổ đỏ.

   - Xác minh tình trạng tranh chấp thửa đất trước khi mua bán;

    

   VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÒA BÌNH
   Trụ sở chính: Số 09 Lê Văn Lương, Hà Đông, Hà Nội
   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023

   Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh: 68/240 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023 
   Email: luathoabinh.com@gmail.com

   Website: luathoabinh.com    

    

  • ---------------------------------------------------------------
 •  
 • Đánh giá về chúng tôi

   • Ngân hàng Á Châu
   • Ngân hàng Á Châu:

    Khách hàng cần phân biệt sự khác nhau giữa dịch vụ xác minh và dịch vụ theo dõi giám sát . Xác minh là việc xác định tính sự thật của những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Còn theo dõi giám sát là việc xác định tính sự thật trong hiện tại đang tiếp diễn.

   •  
   • Đông Á Bank
   • Đông Á Bank:

    Thực trạng xã hội hiện nay cho thấy, có rất nhiều người đang trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo dẫn đến “tiền mất tật mang” do không hiểu rõ về người mà mình đang quan hệ.

   •  
 • »Xem thêm
 • stablehost