Menu
 • Home

   » 

  Thủ tục kết hôn Đài Loan

   » 

  Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân kết hôn Đài Loan

  • Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân kết hôn Đài Loan

  • Khi người Việt Nam làm thủ tục kết hôn với người nước ngoài nói chung hay người Đài Loan nói riêng thì cần phải xin giấy chứng nhận độc thân hay giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để chứng minh thuộc đối tượng được phép kết hôn. Người muốn xin xác nhận tình trạng hôn nhân cần phải khai tờ khai theo mẫu, khách hàng có thể tham khảo mẫu tờ khai dưới đây.

  • Sunday, 03 June 2018, 04:45:18 PM
  • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

                                                   Kính gửi: ...................................................................

   Khách hàng có thể tải Mẫu tờ khai cấp xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người Đài Loan

   Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ..............................................................................

   Dân tộc: .................................................................................... Quốc tịch: ................

   Nơi cư trú: (1).............................................................................................................

   Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: ..................................

   Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây

   Họ, chữ đệm, tên: ................................................................ Giới tính: .........................

   Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................................................

   Nơi sinh: ......................................................................................................................

   Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch: ....................

   Giấy tờ tùy thân: (2).......................................................................................................

   Nơi cư trú: (1)................................................................................................................

   Nghề nghiệp: .................................................................................................................

   Trong thời gian cư trú tại: ...............................................................................................

   ................................... từ ngày..........tháng...........năm .............., đến ngày .......... tháng .......... năm(3)

   Tình trạng hôn nhân (4)....................................................................................................

   Mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: (5)..................................................

   Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

   Làm tại:.............................,ngày .......... tháng ......... năm ..............

            Người yêu cầu
   (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

   ..........................................

   Chú thích:

   (1) Trường hợp công dân Việt Nam cư trú trong nước thì ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

   Trường hợp công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì ghi theo địa chỉ thường trú hoặc tạm trú ở nước ngoài.

   (2) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

   (3) Khai trong các trường hợp:

   • Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú ở nước ngoài hoặc trong thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh;
   • Người đang có vợ/chồng yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân từ thời điểm đủ tuổi đăng ký kết hôn cho đến trước thời điểm đăng ký kết hôn;
   • Người đã qua nhiều nơi thường trú khác nhau thì phải ghi cụ thể từng thời điểm thường trú.

   (4) Đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước thì ghi rõ tình trạng hôn nhân hiện tại: đang có vợ hoặc có chồng; hoặc chưa đăng ký kết hôn lần nào; hoặc đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn hay người kia đã chết.

   Đối với công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh, thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian đã cư trú tại nơi đó (Ví dụ: trong thời gian cư trú tại ............................................, từ ngày...... tháng ..... năm ......... đến ngày ........ tháng ....... năm ........ chưa đăng ký kết hôn với ai).

   Đối với công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài, có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú ở nước ngoài, thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian cư trú tại nước đó (Ví dụ: trong thời gian cư trú tại CHLB Đức từ ngày ....... tháng ..... năm ....... đến ngày ........ tháng ....... năm ........ không đăng ký kết hôn với ai tại Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức).

   (5) Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn, thì phải ghi rõ kết hôn với ai (họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nơi thường trú/tạm trú); nơi đăng ký kết hôn.

   Dịch vụ kết hôn Đài Loan của Luật Hòa Bình:

   - Tư vấn thủ tục và trình tự kết hôn giữa người Việt Nam và người Đài Loan;

   - Thực hiện thủ tục kết hôn Đài Loan trong thời gian nhanh nhất;

   - Hướng dẫn thủ tục phỏng vấn xin visa định cư Đài Loan;

   - Hướng dẫn thủ tục khám sức khỏe kết hôn Đài Loan;

   - Hướng dẫn các bên khai tờ khai đăng ký kết hôn Đài Loan;

   - Tư vấn và hướng dẫn thủ tục xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người Đài Loan.

    VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÒA BÌNH

   Trụ sở chính: Số 09 Lê Văn Lương, Hà Đông, Hà Nội
   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023

   Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh: 68/240 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023 - 0933 835 886
   Email: luathoabinh.com@gmail.com

   Website: luathoabinh.com   

    

  • ---------------------------------------------------------------
   Lỗi kết nối mysql!