• Home

   » 

  Hợp đồng

   » 

  Mẫu Hợp đồng thuê đất, nhà

  • Mẫu Hợp đồng thuê đất, nhà

  • Mẫu Hợp đồng thuê đất, nhà, mẫu hợp đồng cho thuê nhà và đất, mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng, mẫu hợp đồng thuê đất cá nhân, mẫu hợp đồng thuê đất mới nhất, mẫu hợp đồng thuê đất nông nghiệp, mẫu hợp đồng thuê đất năm 2014, mẫu hợp đồng thuê đất trồng cây, mẫu đơn thuê đất

  • Monday, 06 August 2018, 09:19:13 PM
  • Bài viết liên quan:

   -  Công chứngdịch vụ công chứngthủ tục công chứngvăn phòng công chứng

   - Công ty dịch thuật HANU chuyên cung cấp các dịch vụ dịch thuật đa ngôn ngữ như: Dịch tiếng AnhDịch tiếng Đức, Dịch tiếng PhápDịch tiếng NhậtDịch tiếng HànDịch tiếng Thái... cam kết chất lượng, tiến độ, bảo mật mỗi bản dịch.

   Dịch công chứngdịch thuật công chứngdịch công chứng hà nộidịch công chứng tphcmdịch vụ dịch thuậtdịch thuật hà nộicông ty dịch thuật

   Mẫu Hợp đồng thuê đất, nhà, mẫu hợp đồng cho thuê nhà và đất, mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng, mẫu hợp đồng thuê đất cá nhân, mẫu hợp đồng thuê đất mới nhất, mẫu hợp đồng thuê đất nông nghiệp, mẫu hợp đồng thuê đất năm 2014, mẫu hợp đồng thuê đất trồng cây, mẫu đơn thuê đất

   Mẫu số 02: HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT
   (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

   Mẫu số 02
   (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
    

   Số:... /HĐTĐ
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

    
   ….., ngày … tháng … năm …
    
   HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT
   Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
   Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

   Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển;

   Căn cứ kết quả trúng đấu thầu (ghi rõ số, ngày, tháng, năm và trích yếu nội dung văn bản công nhận kết quả trúng đấu thầu) ………………………………………………………………………….
   Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ... tại ……………………………………………………………….., chúng tôi gồm:
   I. Bên cho thuê đất: …………………………………………………………………………
   Đại diện: ông (bà): ……………………………………………………………………………
   Chức vụ: ………………………………………………………………………………………
   II. Bên thuê đất là: …………………………………………………………………………..

   (Đối với hộ gia đình thì ghi tên chủ hộ, địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; đối với cá nhân thì ghi tên cá nhân, địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, số chứng minh nhân dân, tài khoản (nếu có); đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, họ tên và chức vụ người đại diện, số tài khoản).

   III. Hai Bên thỏa thuận ký hợp đồng thuê đất với các điều, khoản sau đây:
   Điều 1. Bên cho thuê đất cho Bên thuê đất thuê khu đất như sau:
   1. Diện tích đất ………….. m2 (ghi rõ bằng số và bằng chữ, đơn vị là mét vuông)

   Tại ... (ghi tên xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất cho thuê) để sử dụng vào mục đích …………………………. (ghi theo văn bản công nhận kết quả trúng đấu thầu).

   2. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số …, tỷ lệ …………… do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất lập ngày ... tháng ... năm ... (nếu có)

   3. Thời hạn thuê đất là ... (ghi rõ số năm hoặc số tháng thuê đất bằng số và bằng chữ phù hợp với thời hạn thuê đất), kể từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm...
   4. Mục đích sử dụng đất thuê: ……………………… (ghi theo văn bản công nhận kết quả trúng đấu thầu).
   5. Việc cho thuê đất không làm mất quyền của Nhà nước là đại diện chủ sở hữu sở đất đai và mọi tài nguyên nằm trong lòng đất.
   Điều 2. Bên thuê đất có trách nhiệm trả tiền thuê đất (ghi theo văn bản công nhận kết quả trúng đấu thầu) theo quy định sau:
   1. Giá tiền thuê đất là ... đồng/m2/năm, (ghi bằng số và bằng chữ).
   2. Tiền thuê đất được tính từ ngày ... tháng ... năm …………………………………
   3. Phương thức nộp tiền thuê đất: ……………………………………………………
   4. Nơi nộp tiền thuê đất: ……………………………………………………………….
   Điều 3. Việc sử dụng đất trên khu đất thuê phải phù hợp với mục đích sử dụng đất đã ghi trong Điều 1 của Hợp đồng này.
   Điều 4. Trách nhiệm của mỗi bên

   1. Bên cho thuê đất bảo đảm việc sử dụng đất của Bên thuê đất trong thời gian thực hiện hợp đồng, không được chuyển giao quyền sử dụng khu đất trên cho Bên thứ ba, chấp hành Quyết định thu hồi đất theo quy định tại Điều 38 Luật Đất đai;

   2. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Bên thuê đất không được chuyển quyền sử dụng đất thuê; trường hợp Bên thuê đất bị thay đổi do chia tách, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp, bán tài sản gắn liền với đất thuê ……………… thì tổ chức, cá nhân được hình thành hợp pháp sau khi Bên thuê đất bị thay đổi sẽ thực hiện tiếp quyền và nghĩa vụ của Bên thuê đất trong thời gian còn lại của Hợp đồng này.

   3. Trong thời hạn hợp đồng còn hiệu lực thi hành, nếu Bên thuê đất trả lại toàn bộ hoặc một phần khu đất thuê trước thời hạn thì phải thông báo cho Bên cho thuê đất biết trước ít nhất là 6 tháng. Bên cho thuê đất trả lời cho Bên thuê đất trong thời gian 03 tháng, kể từ ngày nhận được đề nghị của Bên thuê đất. Thời điểm kết thúc hợp đồng tính đến ngày bàn giao mặt bằng.

   4. Hợp đồng thuê đất chấm dứt trong các trường hợp sau:
   - Hết thời hạn thuê đất mà không được gia hạn thuê tiếp;
   - Do đề nghị của một bên hoặc các bên tham gia hợp đồng và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất đó chấp thuận;
   - Bên thuê đất bị phá sản hoặc bị phát mại tài sản hoặc giải thể;
   - Bên thuê đất bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định tại Điều 38 của Luật Đất đai.
   Điều 5. Việc giải quyết tài sản gắn liền với đất sau khi kết thúc Hợp đồng này được thực hiện theo quy định của pháp luật.

   Điều 6. Hai Bên cam kết thực hiện đúng quy định của Hợp đồng này, nếu Bên nào không thực hiện thì Bên đó phải bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng gây ra theo quy định của pháp luật.

   Cam kết khác (nếu có):  ……………………………………………………………………
   …………………………………………………………………………………………………
   …………………………………………………………………………………………………

   Điều 7. Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản và gửi đến cơ quan thuế để xác định mức thu tiền thuê đất, kho bạc nhà nước nơi thu tiền thuê đất.

   Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
    

   Bên thuê đất
   (Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu (nếu có)

   Bên cho thuê đất
   (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

    

    

    

   Dịch vụ kế toán - Dịch vụ quyết toán thuế :Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín và chuyên nghiệp với mức giá rẻ nhất cho các doanh nghiệp ở TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng , Long An và các tỉnh lân ...

   >> Dịch thuật HANU - Dịch thuật - Dịch thuật công chứng : Dịch thuật HANU - Là Công ty dịch thuật chuyên nghiệp đa ngôn ngữ hàng đầu hiện nay tại Việt Nam. Được xây dựng và phát triển bởi các thành viên thuộc là các chuyên gia về ngôn ngữ có một vốn kinh nghiệm khá đa dạng và phong phú về chuyên môn. Sẽ đem đến cho Quý khách những dịch vụ Phiên, biên dịch uy tín, chất lượng nhất. Cam kết về tiến độ, giá cả và độ bảo mật mỗi dự án dịch thuật. Các dịch vụ hàng đầu của chúng tôi:

    Dịch thuật tiếng Anhdịch thuật tiếng Phápdịch thuật tiếng Làodịch thuật tiếng Trungdịch tiếng Campuchiadịch thuật tiếng Hàn... dịch thuật đa ngôn ngữ, là những dịch vụ hàng đầu tại Dịch thuật HANU cung cấp đến khách hàng.
  • ---------------------------------------------------------------
 •  
 • Đánh giá về chúng tôi

   • Ngân hàng Á Châu
   • Ngân hàng Á Châu:

    Khách hàng cần phân biệt sự khác nhau giữa dịch vụ xác minh và dịch vụ theo dõi giám sát . Xác minh là việc xác định tính sự thật của những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Còn theo dõi giám sát là việc xác định tính sự thật trong hiện tại đang tiếp diễn.

   •  
   • Đông Á Bank
   • Đông Á Bank:

    Thực trạng xã hội hiện nay cho thấy, có rất nhiều người đang trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo dẫn đến “tiền mất tật mang” do không hiểu rõ về người mà mình đang quan hệ.

   •  
 • »Xem thêm
 • stablehost