Menu
 • Home

   » 

  Doanh nghiệp

   » 

  Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

  • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

  •  Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là việc các doanh nghiệp chuyển từ loại hình doanh nghiệp này sang loại hình doanh nghiệp khác để phù hợp hơn

  • Thursday, 19 September 2019, 10:15:34 PM
  • Chuyển đổi mô hình doanh nghiệp là 1 trong hình thức doanh nghiệp triển khai lại cơ cấu tổ chức công ty làm sao để cho hợp với quy mô và khuynh hướng nâng tầm phát triển của công ty đó. Trong tình huống công ty du học không còn đủ con số cá thể ít nhất theo pháp luật của pháp lý thì buộc họ phải tiến hành biến đổi loại hình trung tâm tư vấn du học khác nếu không thích bị buộc phải giải thể. bây giờ, giấy tờ thủ tục tương quan tới chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được điều chỉnh bởi Luật công ty 2014 .

   Những hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

   Đổi khác từ tổ chức TNHH 1 Thành Viên sang trung tâm tư vấn du học TNHH từ hai cá thể trở lên (trường hợp chủ nắm giữ công ty TNHH MTV chuyển nhượng ủy quyền một phần vốn điều lệ cho một hoặc 1 số ít cá thể khác) và Ngược lại
   đổi khác từ công ty cổ phần sang tổ chức Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 Thành Viên
   chuyển đổi từ trung tâm tư vấn du học TNHH sang doanh nghiệp cổ phần và trái lại

   Tình huống biến hóa tổ chức CP thắng lợi ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên:

   Một cổ đông hoặc cá thể nhận ủy quyền toàn bộ CP, phần vốn góp tương xứng của cả các cổ đông, cá thể còn lại
   Một cổ đông hoặc cá thể là pháp nhân nhận góp vốn đầu tư bằng hàng loạt cổ phần hoặc phần nguồn vốn góp của tất cả các cổ đông, cá thể còn lại
   Một người Chưa hẳn là cá thể hoặc cổ đông nhận chuyển nhượng hoặc nhận góp vốn đầu tư bằng hàng loạt số CP hoặc phần vốn góp của tất cả cổ đông hoặc thành viên của tổ chức

   Tình huống chuyển từ công ty TNHH sang công ty cổ phần:

   Đơn vị Trách Nhiệm Hữu Hạn hoàn toàn có thể biến hóa thắng lợi ty cổ phần. trường hợp trung tâm tư vấn du học TNHH có ít hơn ba cá thể , thì việc thêm thành viên mới có thể tiến hành cùng theo đó với việc chuyển đổi công ty . thành viên mới có thể là kẻ nhận chuyển nhượng một phần nguồn vốn góp của thành viên hiện có hoặc là kẻ góp thêm vốn vào tổ chức.

   Đổi khác công ty TNHH Tư Nhân sang trung tâm tư vấn du học TNHH
   biến hóa từ công ty TNHH 1 Thành Viên là đơn vị triển khai sang đơn vị Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên là cá thể (trong trường hợp tổ chức chuyển toàn bộ vốn điều lệ cho 1 cá nhân khác)

   Từ những tình huống trên hoàn toàn có thể rút ra là:

   Đơn vị tư nhân không được chuyển trực tiếp thành công ty cổ phẩn. Muốn tiến hành việc đổi khác này thì phải tuân theo quy trình từ công ty TNHH Tư Nhân => công ty du học TNHH => trung tâm tư vấn du học cổ phần .
   không có điều khoản về tổ chức CP & doanh nghiệp TNHH chuyển đổi thành công ty tư vấn du học tư nhân, cho nên vì thế việc biến đổi này sẽ không thể thực hiện được
   tổ chức có từ dưới 2 thành viên thì không còn thay đổi chiến thắng ty CP
   công ty muốn chuyển hẳn sang loại hình khác phải minh chứng đáp ứng đủ điều kiện kèm theo của loại hình đó do pháp lý lao lý

   Trình tự tiến hành: Theo quy định của Luật công ty tư vấn du học thì khi chuyển đổi loại hình các công ty phải sẵn sàng hồ sơ biến hóa mô hình công ty du học & thực hiện các giấy tờ thủ tục đăng ký chuyển đổi tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch góp vốn đầu tư tỉnh, khu phố nơi công ty đặt chi nhánh . đồng thời tổ chức thay đổi con dấu đơn vị và Mã số thuế của trung tâm tư vấn du học .

   Hồ sơ chuyển đổi loại hình công ty du học cần có những văn bản sau đây:

   Giấy ý kiến đề nghị ĐK công ty du học (theo mẫu)
   ra quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc chuyển đổi của:

   Chủ nắm giữ tổ chức (đối với doanh nghiệp TNHH một thành viên)
   hội đồng cá thể của tổ chức (đối với công ty TNHH hai cá thể trở lên)
   Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty du học cổ phần)

   Điều lệ công ty du học (đối với trung tâm tư vấn du học TNHH & công ty tư vấn du học cổ phần)
   danh sách cá thể (đối với công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên & đơn vị cổ phần)
   Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư
   sách vở chứng tỏ tư cách pháp lý của chủ đầu tư mới: Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc sách vở chứng thực cá nhân khác còn hiệu lực
   so với người đầu tư là pháp nhân thì nên có: Bản sao hợp lệ đưa ra quyết định thành lập; Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh hoặc sách vở tương tự khác;
   đối với chủ đầu tư dự án nước ngoài thì các giấy tờ cá thể sẽ phải được Hợp pháp hóa lãnh sự
   Kèm theo một số giấy tờ:
   tình huống biến đổi từ doanh nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên sang công ty tư vấn du học Trách Nhiệm Hữu Hạn hai cá thể trở lên:

   hợp đồng chuyển nhượng (kèm theo những sách vở và giấy tờ chứng minh) hoặc sách vở xác nhận việc tặng , cho 1 phần quyền sở hữu của trung tâm tư vấn du học so với trường hợp chủ nắm giữ chuyển nhượng , tặng ngay cho một phần quyền sở hữu công ty cho một hoặc một số cá nhân khác.
   quyết định của chủ nắm giữ trung tâm tư vấn du học về sự huy động thêm vốn góp nếu chủ nắm giữ huy động thêm vốn góp từ 1 hoặc một thiểu số cá thể khác

   tình huống biến hóa từ tổ chức Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên sang công ty du học Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên:

   hợp đồng ủy quyền phần nguồn vốn góp & các sách vở chứng tỏ

   tình huống chuyển từ tổ chức CP sang công ty tư vấn du học Trách Nhiệm Hữu Hạn và ngược lại:

   hợp đồng chuyển nhượng phần nguồn vốn góp & các giấy tờ chứng tỏ hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư

   Thời gian xử lý hồ sơ: 05 ngày làm việc

  • ---------------------------------------------------------------
   Lỗi kết nối mysql!