Menu
 • Home

   » 

  Dịch vụ thu hồi nợ

   » 

  Khởi kiện thu hồi nợ xấu

  • Khởi kiện thu hồi nợ xấu

  • Văn phòng luật sư Hòa Bình tư vấn thủ tục khởi kiện thu hồi nợ xấu, thủ tục khởi kiện thu hồi nợ cho cá nhân hộ gia đình, thủ tục khởi kiện thu hồi nợ xấu cho doanh nghiệp, thu hồi nợ xấu của ngân hàng...tư vấn khởi kiện thu hồi nợ qua điện thoại, tư vấn trực tiếp thu hồi nợ, khởi kiện thu hồi nợ ở đâu....

  • Saturday, 07 April 2018, 08:52:21 PM
  • Mẫu số 23-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP 

   ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ……(1), ngày….. tháng …… năm…….

   ĐƠN KHỞI KIỆN

                       Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………

   Người khởi kiện: (3)

   Địa chỉ: (4) 

           Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

   Địa chỉ thư điện tử: ………................................................. (nếu có)

   Người bị kiện: (5)

   Địa chỉ (6) 

   Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

   Địa chỉ thư điện tử: ………................................................. (nếu có)

   Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)

   Địa chỉ: (8)  

   Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………...(nếu có)

   Địa chỉ thư điện tử : ………………………………............(nếu có)

   Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)

   Địa chỉ: (10) 

   Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

   Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..……............. (nếu có)

   Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)

   Người làm chứng (nếu có) (12)

   Địa chỉ: (13) 

   Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

   Địa chỉ thư điện tử: ………………………...…….…......... (nếu có). 

   Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

   1

   2

   (Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) 

   Người khởi kiện (16)

   Hướng dẫn sử dụng mẫu số 23-DS:

   (1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

   (2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

   (3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

   (4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

   (5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

   (6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

   (11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

   (14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).

   (15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

   (16) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự.

   Hồ sơ khởi kiện thu hồi nợ khó của cá nhân bao gồm:

   - Giấy vay tiền; Giấy mượn tiền; Giấy nhận nợ

   - Giấy hẹn khất nợ; Giấy hẹn trả nợ; Biên bản cam kết trả nợ

   - Công văn đề nghị thanh toán lần 1

   - Công văn đề nghị thanh toán lần 2

   - Giấy xác nhận nơi đăng ký thường trú/tạm trú của bên nợ (có dấu của UBND cấp xã, phường)

   - Biên bản hòa giải lần 1 tại UBND nơi ở của bên nợ

   - Biên bản hòa giải lần 2 tại UBND nơi ở của bên nợ

   - Bảng tính nợ gốc và lãi tạm tính đến thời điểm khởi kiện

   - Bản sao hộ khẩu thường trú, chứng minh thư của chủ nợ

   Đơn khởi kiện thu hồi nợ xấu của cá nhân

   Dịch vụ thu hồi nợ của Luật Hòa Bình:

   - Tư vấn thủ tục thu hồi nợ khó đối với cá nhân, hộ gia đình;

   - Tư vấn thủ tục thu hồi nợ khó đối với doanh nghiệp, tổ chức;

   - Tư vấn và hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ thu hồi nợ khó cho khách hàng;

   - Tư vấn và thay mặt khách hàng thỏa thuận về khoản nợ khó để thu hồi nợ;

   - Tư vấn và thay mặt khách hàng tiến hành thủ tục khởi kiện thu hồi nợ tại tòa án có thầm quyền;

   - Tư vấn và thực hiện thủ tục khởi kiện thu hồi nợ khó....

    

   VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÒA BÌNH
   Trụ sở chính: Số 09 Lê Văn Lương, Hà Đông, Hà Nội
   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023 

   Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh: 68/240 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023 
   Email: luathoabinh.com@gmail.com

   Website: luathoabinh.com      

    

  • ---------------------------------------------------------------
 •  
 • Đánh giá về chúng tôi

   • Ngân hàng Á Châu
   • Ngân hàng Á Châu:

    Khách hàng cần phân biệt sự khác nhau giữa dịch vụ xác minh và dịch vụ theo dõi giám sát . Xác minh là việc xác định tính sự thật của những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Còn theo dõi giám sát là việc xác định tính sự thật trong hiện tại đang tiếp diễn.

   •  
   • Đông Á Bank
   • Đông Á Bank:

    Thực trạng xã hội hiện nay cho thấy, có rất nhiều người đang trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo dẫn đến “tiền mất tật mang” do không hiểu rõ về người mà mình đang quan hệ.

   •  
 • »Xem thêm
 • stablehost