Menu
 • Home

   » 

  Dịch vụ nhà đất

   » 

  Chuyển mục đích sử dụng đất quận Ba Đình

  • Chuyển mục đích sử dụng đất quận Ba Đình

  • Chuyển mục đích sử dụng đất quận Ba Đình, phí chuyển mục đích sử dụng đất, cách tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất ao, vườn sang đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất là gì, chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép, thuế chuyển mục đích sử dụng đất, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở

  • Tuesday, 07 August 2018, 06:55:08 PM
  • 1. Trình tự thực hiện:

   - Người sử dụng đất (cá nhân, hộ gia đình hoặc người được ủy quyền) nộp đơn xin phéo chuyển mục đích sử dụng đất tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính của Phòng tài nguyên và môi trường thuộc UBND cấp huyện/quận. Sau khi nhận được hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất của công dân phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

   - Sau khi xác minh, thẩm định (thực hiện công tác chuyên môn). Nếu thấy phù hợp quy hoạch, không tranh chấp...thì Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép công dân chuyển mục đích sử dụng đất (bằng văn bản). 

   - Tiếp đến Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

   Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận trước khi Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

   - Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

   - Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

   2. Cách thức thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

   Cá nhân, công dân nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện/quận nơi có đất. (Theo quy định này thì không nói rõ là nộp trực tiếp hay bằng đường bưu điện. Nhưng trừ trước đến nay các thủ tục hành chính thường được thực hiện thông qua con đường trực tiếp để đảm bảo việc tương tác giữa cơ quan nhà nước và công dân được tốt hơn trong quá trình giải quyết thủ tục).

   3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

   Nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

   (1) Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.

   (2) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

   4. Thời hạn giải quyết: (lưu ý:đây là thời gian theo quy định tuy nhiên, có lẽ người dân đã quen với việc HÀNH CHÍNH nên thường sẽ kéo dài thời gian hơn rất nhiều so với quy định - thời gian của quy định là lý tưởng. Bởi nhiều khách hàng sau khi đọc thì có hỏi chúng tôi là thời gian luật quy định như thế này sao lại lâu đến thế.)

   - Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

   - Thời hạn giải quyết:ời 

   + Không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).

   + Không quá 30 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

   5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

   Hộ gia đình, cá nhân kể cả người được ủy quyền hợp pháp

   6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

   - Cơ quan thực hiện thủ tục: Phòng Tài nguyên và Môi trường trực thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện/quận.

   - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện/quận

   7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

   Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

   8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm):

   - Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.

   - Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.

   9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   - Luật Đất đai năm 2013.

   - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.

   - Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

    

   Dịch vụ của Luật Hòa Bình - HBLAWS:

   - Tư vấn trình tự, thủ tục và trực tiếp thay mặt cá nhân, công dân thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất;

   - Tư vấn thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất ao, đất vườn, đất xen kẹt sang đất ở lâu dài;

   - Tư vấn thủ tục thừa kế nhà đất, khai nhận di sản thừa kế nhà đất và tài sản khác;

   - Thực hiện dịch vụ sang tên sổ đỏ, chuyển tên sổ đỏ nhà đất, sang tên sổ đỏ nhà biệt thự, sang tên sổ đỏ nhà chung cư, sang tên sổ đỏ nhà tập thể, sang tên sổ đỏ nhà phân lô, sang tên sổ đỏ nhà dự án....

   - Tư vấn chuẩn bị hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất ao vườn, xem kẹt thành đất ở...

    

   Dưới đây là Mẫu đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất mà khách hàng có thể tham khảo và sử dụng khi cần thiết.
    

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   ..., ngày..... tháng .....năm ....

   ĐƠN ….

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân ...................
   1. Người xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất …………..
   .....................................................................................................................................
   2. Địa chỉ/trụ sở chính:................................................................................................
   3. Địa chỉ liên hệ:.................................................….................……………………..
   4. Địa điểm khu đất:...................................................................................................
   5. Diện tích (m2):........................................................................................................
   6. Để sử dụng vào mục đích: ....................................................................................
   7. Thời hạn sử dụng:………………………………………..........………………….
   8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
   Các cam kết khác (nếu có)...........................................................................................
   .....................................................................................................................................
   Người làm đơn
   (ký và ghi rõ họ tên)

    

   Liên kết xem thêm:

   Dịch thuật tại Hà Nội: Chúng tôi nhận Dịch thuật Báo cáo tài chính các ngôn ngữ: Anh, Pháp, Đức, Nga, Nhật, Hàn, Trung (Hoa), Đài Loan, Lào, Thái... cho các Ngân hàng, tổng công ty, các đơn vị, doanh nghiệp liên doanh, liên kết với đối tác nước ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài tại Hà Nội. 

   Là một trong những Công ty luật có đội ngũ Luật sư đông đảo và hoạt động trong nhiều lĩnh vực, chúng tôi tư vấn và tham gia với vai trò luật sư, người đại diện khi khách hàng Ly hôn tư vấn các vấn đề liên quan tới  thủ tục ly hôn - ly hôn đơn phươngTranh chấp quyền nuôi con -  Phân chia tài sản, Chúng tôi tham gia hoà giải và tư vấn.

   Lĩnh vực đất đai, chúng tôi có các hoạt động tư vấn như:sang tên sổ đỏ , tư vấn luật đất đai ngoài ra lĩnh vực lao động, chúng tôi có các bài viết tư vấn luật lao động trên các phương tiện báo, website..

   Lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư, chúng tôi có các luật sư giỏi tham gia Tư vấn đầu tư , tư vấn đầu tư nước ngoài tại việt nam là một hoạt động thu hút nguồn vốn đầu tư, vì vậy việc tư vấn tốt sẽ mang lại nhiều giá trị tư vấn luật đầu tư

   Dịch vụ kế toán phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, dịch vụ kế toán doanh nghiệp phát triển ở các tp, dịch vụ kế toán tại Hà Nội, đã phát triển, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, dịch vụ kế toán tại tphcm, cũng như dịch vụ kế toán tại đà nẵng. Các hoạt động như dịch vụ quyết toán thuếdịch vụ làm báo cáo tài chính.

   Quản lý nhà hàngđào tạo quản lý nhà hàng với sự hỗ trợ của Ban khởi nghiệp Quốc gia (VCCI), Công ty Refber Việt Nam và Công ty Giải pháp Nhân sự Việt Nam phối hợp với Trường Trung cấp nghề nấu ăn và nghiệp vụ khách sạn Hà Nội

   Bạn muốn có một website để phục vụ kinh doanh, IT Việt Nam là đơn vị chuyên tư vấn, Thiết kế website: Tư vấn thiết kế website chuẩn SEO, hỗ trợ tư vấn tối ưu công cụ tìm kiếm: Google, Cốc Cốc, Bing... Với gói thiết kế website giá rẻ, chúng tôi tin rằng tất cả mọi người có thể sở hữu một website để kinh doanh.

    

   VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÒA BÌNH
   Trụ sở chính: Số 09 Lê Văn Lương, Hà Đông, Hà Nội
   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023 

   Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh: 68/240 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023 
   Email: luathoabinh.com@gmail.com

   Website: luathoabinh.com 

    

    

    

    

  • ---------------------------------------------------------------
 •  
 • Đánh giá về chúng tôi

   • Ngân hàng Á Châu
   • Ngân hàng Á Châu:

    Khách hàng cần phân biệt sự khác nhau giữa dịch vụ xác minh và dịch vụ theo dõi giám sát . Xác minh là việc xác định tính sự thật của những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Còn theo dõi giám sát là việc xác định tính sự thật trong hiện tại đang tiếp diễn.

   •  
   • Đông Á Bank
   • Đông Á Bank:

    Thực trạng xã hội hiện nay cho thấy, có rất nhiều người đang trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo dẫn đến “tiền mất tật mang” do không hiểu rõ về người mà mình đang quan hệ.

   •  
 • »Xem thêm
 • stablehost