Menu
 • Home

   » 

  Dân sự

   » 

  93 biểu mẫu tố tụng dân sự mới nhất năm 2017

  • 93 biểu mẫu tố tụng dân sự mới nhất năm 2017

  • Những biểu mẫu sử dụng trong tố tụng dân sự mới được ban hành, đơn khởi kiện vụ án dân sự, đơn khởi kiện tranh chấp dân sự, mẫu đơn khởi kiện, mẫu đơn xin ly hôn, Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành, Thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ, Quyết định uỷ thác thu thập chứng cứ

  • Sunday, 03 June 2018, 04:43:59 PM
  • Mẫu số 01-DS Biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ

   Mẫu số 02-DS Biên bản lấy lời khai của đương sự

   Mẫu số 03-DS Biên bản lấy lời khai của người làm chứng

   Mẫu số 04-DS Thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng

   Mẫu số 05-DS Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ

   Mẫu số 06-DS Quyết định trưng cầu giám định

   Mẫu số 07-DS Đơn yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sản

   Mẫu số 08-DS Quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá

   Mẫu số 09-DS Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng định giá

   Mẫu số 10-DS Biên bản định giá tài sản

   Mẫu số 11-DS Biên bản không tiến hành định giá được tài sản

   Mẫu số 12-DS Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ

   Mẫu số 13-DS Quyết định uỷ thác thu thập chứng cứ

   Mẫu số 14-DS Thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ

   Mẫu số 15-DS Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (dành cho Thẩm phán)

   Mẫu số 16-DS Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

   Mẫu số 17-DS Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

   Mẫu số 18-DS Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

   Mẫu số 19-DS Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

   Mẫu số 20-DS Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

   Mẫu số 21-DS Quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

   Mẫu số 22-DS Quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

   Mẫu số 23-DS Đơn khởi kiện

   Mẫu số 24-DS Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện

   Mẫu số 25-DS Thông báo chuyển đơn khởi kiện

   Mẫu số 26-DS Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện

   Mẫu số 27-DS Thông báo trả lại đơn khởi kiện

   Mẫu số 28-DS Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện

   Mẫu số 29-DS Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí

   Mẫu số 30-DS Thông báo về việc thụ lý vụ án

   Mẫu số 31-DS Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

   Mẫu số 32-DS Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ

   Mẫu số 33-DS Thông báo hoãn phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

   Mẫu số 34-DS Biên bản hòa giải

   Mẫu số 35-DS Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ

   Mẫu số 36-DS Biên bản hoà giải thành

   Mẫu số 37-DS Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành

   Mẫu số 38-DS Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự (dành cho Thẩm phán)

   Mẫu số 39-DS Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự (dành cho Hội đồng xét xử)

   Mẫu số 40-DS Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương s

   Mẫu số 41-DS Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

   Mẫu số 42-DS Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

   Mẫu số 43-DS Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

   Mẫu số 44-DS Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

   Mẫu số 45-DS Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

   Mẫu số 46-DS Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

   Mẫu số 47-DS Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm

   Mẫu số 48-DS Biên bản phiên tòa sơ thẩm

   Mẫu số 49-DS Quyết định hoãn phiên tòa

   Mẫu số 50-DS Quyết định tạm ngừng phiên tòa

   Mẫu số 51-DS Biên bản nghị án

   Mẫu số 52-DS Bản án dân sự sơ thẩm

   Mẫu số 53-DS Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án

   Mẫu số 54-DS Đơn kháng cáo

   Mẫu số 55-DS Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo

   Mẫu số 56-DS Thông báo về yêu cầu làm lại hoặc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo

   Mẫu số 57-DS Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn

   Mẫu số 58-DS Thông báo trả lại đơn kháng cáo

   Mẫu số 59-DS Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

   Mẫu số 60-DS Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

   Mẫu số 61-DS Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm

   Mẫu số 62-DS Thông báo về việc kháng cáo

   Mẫu số 63-DS Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị)

   Mẫu số 64-DS Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị)

   Mẫu số 65-DS Thông báo về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm

   Mẫu số 66-DS Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm

   Mẫu số 67-DS Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

   Mẫu số 68-DS Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

   Mẫu số 69-DS Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

   Mẫu số 70-DS Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

   Mẫu số 71-DS Quyết định huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án dân s

   Mẫu số 72-DS Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án

   Mẫu số 73-DS Biên bản phiên tòa phúc thẩm

   Mẫu số 74-DS Quyết định hoãn phiên toà phúc thẩm

   Mẫu số 75-DS Bản án phúc thẩm

   Mẫu số 76-DS Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm

   Mẫu số 77-DS Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn

   Mẫu số 78-DS Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị về quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn

   Mẫu số 79-DS Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn sang giải quyết theo thủ tục thông thường (tại Tòa án cấp sơ thẩm)

   Mẫu số 80-DS Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn

   Mẫu số 81-DS Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn sang giải quyết theo thủ tục thông thường (tại Tòa án cấp phúc thẩm)

   Mẫu số 82-DS Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

   Mẫu số 83-DS Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm

   Mẫu số 84-DS Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm

   Mẫu số 85-DS Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

   Mẫu số 86-DS Thông báo giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

   Mẫu số 87-DS Thông báo giải quyết văn bản thông báo phát hiện vi phạm

   Mẫu số 88-DS Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

   Mẫu số 89-DS Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao

   Mẫu số 90-DS Quyết định Giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

   Mẫu số 91-DS Quyết định Giám đốc thẩm của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao

   Mẫu số 92-DS Đơn yêu cầu giải quyết việc dân s

   Mẫu số 93-DS Quyết định giải quyết việc dân s

   Dịch vụ tư vấn khởi kiện tranh chấp của Luật Hòa Bình

   - Tư vấn chung về thủ tục khởi kiện tranh chấp dân sự, vụ án dân sự;

   - Tư vấn và cử luật sư chuyên tránh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại cơ quan tiến hành tố tụng;

   - Tư vấn pháp luật trong quá trình chuẩn hị hồ sơ khởi kiện tranh chấp;

   - Tư vấn chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án dân sự;

   - Hướng dẫn nộp đơn khởi kiện tranh chấp dân sự......

    

   VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÒA BÌNH
   Trụ sở chính: Số 09 Lê Văn Lương, Hà Đông, Hà Nội
   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023 

   Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh: 68/240 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023 
   Email: luathoabinh.com@gmail.com

   Website: luathoabinh.com 

  • ---------------------------------------------------------------
 •  
 • Đánh giá về chúng tôi

   • Ngân hàng Á Châu
   • Ngân hàng Á Châu:

    Khách hàng cần phân biệt sự khác nhau giữa dịch vụ xác minh và dịch vụ theo dõi giám sát . Xác minh là việc xác định tính sự thật của những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Còn theo dõi giám sát là việc xác định tính sự thật trong hiện tại đang tiếp diễn.

   •  
   • Đông Á Bank
   • Đông Á Bank:

    Thực trạng xã hội hiện nay cho thấy, có rất nhiều người đang trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo dẫn đến “tiền mất tật mang” do không hiểu rõ về người mà mình đang quan hệ.

   •  
 • »Xem thêm
 • stablehost