• Home

   » 

  Biểu mẫu

   » 

   » 

  Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

  • Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

  • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
   (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 06 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

  • Thursday, 31 May 2018, 08:57:55 PM
  • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ---------------------

    

   HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

   Bài viết liên quan:
    
   Dịch vụ kế toán: Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín và chuyên nghiệp với mức giá rẻ nhất cho các doanh nghiệp ở TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng , Long An và các tỉnh lân ...
    

   - Dịch thuật HANU chuyên cung cấp các dịch vụ dịch thuật tại Hà Nội đa ngôn ngữ như: Dịch tiếng AnhDịch tiếng Đức, Dịch tiếng PhápDịch tiếng NhậtDịch tiếng HànDịch tiếng Indonesia... cam kết chất lượng, tiến độ, bảo mật mỗi bản dịch. 

   - Quý khách đang cần Dịch tiếng Anh sang tiếng Việt? Hay đang cần tìm một địa chỉ uy tín, chất lượng cho dịch vụ Dịch thuật công chứng tiếng Anh văn bằng, hồ sơ, hợp đồng, tài liệu... của mình? Hãy liên hệ ngay với Dịch thuật HANU: 0979 797 752 - 0936 037 968 - Công ty dịch thuật hàng đầu Việt Nam hiện nay.

   Dịch công chứngdịch thuật công chứngdịch công chứng hà nộidịch công chứng tphcmdịch vụ dịch thuậtdịch thuật hà nộicông ty dịch thuật

    

   Chúng tôi gồm có:

    

   Bên chuyển nhượng (sau đây gọi là bên A) (1):

   .................................................................................................................................

   .................................................................................................................................

   .................................................................................................................................

   .................................................................................................................................

   .................................................................................................................................

   .................................................................................................................................

   .................................................................................................................................

   .................................................................................................................................

   .................................................................................................................................

   .................................................................................................................................

   .................................................................................................................................

   .................................................................................................................................

   .................................................................................................................................

   .................................................................................................................................

   .................................................................................................................................

    

   Bên nhận chuyển nhượng (sau đây gọi là bên B) (1):

   .................................................................................................................................

   .................................................................................................................................

   .................................................................................................................................

   .................................................................................................................................

   .................................................................................................................................

   .................................................................................................................................

   .................................................................................................................................

   .................................................................................................................................

   .................................................................................................................................

   .................................................................................................................................

   .................................................................................................................................

   .................................................................................................................................

   .................................................................................................................................

   .................................................................................................................................

   .................................................................................................................................

    

   Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây:

   ĐIỀU 1

   QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG

    

   Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo  ......................................

   .......................................................................................................................... (2),

   cụ thể như sau:

              

               - Thửa đất số: ...................................................

   - Tờ bản đồ số:..................................................

   - Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................

   - Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................)

   - Hình thức sử dụng:

                  + Sử dụng riêng: ..................................... m2

                  + Sử dụng chung: .................................... m2

   - Mục đích sử dụng:..........................................

   - Thời hạn sử dụng:...........................................

   - Nguồn gốc sử dụng:.......................................

    

   Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): .............................................

   .................................................................................................................................

    

   ĐIỀU 2

   GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

    

   1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ...................................................................... đồng

   (bằng chữ:.....................................................................................đồng Việt Nam).

    

   2. Phương thức thanh toán: ............................................................................

   ..................................................................................................................................................................................................................................................................

    

   3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

    

   ĐIỀU 3

    VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

    

   1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm .........................................

              

   2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

    

    

    

   ĐIỀU 4

   TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

    

   Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do bên ..................... chịu trách nhiệm nộp.

    

   ĐIỀU 5

   PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

    

   Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

    

   ĐIỀU 6

   CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

    

   Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

    

   1. Bên A cam đoan:

   1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

   1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; 

   1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

   a) Thửa đất không có tranh chấp;

   b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

   1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

   1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

    

   2. Bên B cam đoan:

   2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

   2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;

   2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

   2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

    

    

    

   ĐIỀU ....... (10)

   .............................................................................................

    

   ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    

   ĐIỀU .......

   ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

    

   Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

                      

                          

   Bên A

   (Ký và ghi rõ họ tên)(11)

   Bên B

   (Ký và ghi rõ họ tên)(11)

    

    

    

    

    

   LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

    

   Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ...............................................)

   tại .....................................................................................................................(12),

   tôi ............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ..........,

   tỉnh/thành phố ..............................................

    

   CÔNG CHỨNG:

    

   - Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là ................................................................................................................................. và bên B là ……................................................................…….............................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

              

               - Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

              

               - Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

    

      - .......................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................................................................................................................(13)

    

    

   - Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:

               + Bên A ...... bản chính;

               + Bên B ....... bản chính;

               Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

    

               Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

    

   CÔNG CHỨNG VIÊN

   (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    

    

  • ---------------------------------------------------------------
 •  
 • Đánh giá về chúng tôi

   • Ngân hàng Á Châu
   • Ngân hàng Á Châu:

    Khách hàng cần phân biệt sự khác nhau giữa dịch vụ xác minh và dịch vụ theo dõi giám sát . Xác minh là việc xác định tính sự thật của những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Còn theo dõi giám sát là việc xác định tính sự thật trong hiện tại đang tiếp diễn.

   •  
   • Đông Á Bank
   • Đông Á Bank:

    Thực trạng xã hội hiện nay cho thấy, có rất nhiều người đang trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo dẫn đến “tiền mất tật mang” do không hiểu rõ về người mà mình đang quan hệ.

   •  
 • »Xem thêm
 • stablehost